La riera de Vallvidrera, en el seu tram final, és el connector biològic que uneix Collserola amb el Parc Agrari del Baix Llobregat. Tant per aquest fet com per la necessària aplicació de la Directiva Europea de l’Aigua, la recuperació d’aquest espai és un projecte prioritari.

A l’exposició trobareu detalls de l’ecologia del lloc, de la problemàtica, de les propostes participades de millora, d’actuacions de restauració (anys 2008-2011) i de les previsions per a un futur immediat.

 

Material que es cedeix

10 plafons de 70 X 100 cm
Enregistrament de sons de la riera de Vallvidrera

Destinataris

Públic en general (centres cívics, associacions, etc.)

Continguts

Plafo 1. Recuperar el camí de l’aigua. La riera de Vallvidrera.
Plafó 2. L’aigua és vida. Directiva Marc de l’aigua.
Plafó 3. El projecte de gestió participada
Plafó 4. La diagnosi: principals problemàtiques detectades
Plafó 5. Les mesures proposades
Plafons 6-9. La recuperació: actuacions efectuades 2008- 2011 i futures
Plafó 10. Crèdits

 

Informació i préstec

Telèfon  936922916 |  e-mail   cdre@parccollserola.netAdreça postal   Ctra de Cerdanyola a Horta, km 2  08290 Cerdanyola del Vallès