-- 02/02/2024

Durant els mesos d’hivern el Consorci treballa regularment en el manteniment de les franges de prevenció en zones urbanitzades. Enguany, a més de les tasques habituals, s’estan fent algunes actuacions extraordinàries donada la gran quantitat d’arbres i arbustos que s’estan assecant a causa de la sequera acumulada aquests darrers anys.

Enguany, els treballs forestals de manteniment de franges de prevenció d’incendis forestals, així com altres treballs silvícoles preventius, es van iniciar al novembre i estan programats fins al mes de març en diferents zones de la serra.

 

Les actuacions previstes pel Consorci es realitzen regularment per tal de fomentar estructures més estables i resilients davant els incendis forestals i per prevenir la propagació de possibles plagues.

 

En algunes àrees l’actuació contempla la retirada d’un elevat nombre d’arbres secs i morts afectats greument per la sequera persistent, principalment pi pinyer, i també pi blanc i alzina, així com d’exemplars de l’estrat arbustiu com ara arboç i bruc.

Treballs i zones d’actuació

 

Algunes actuacions que ja s’han executat són:
– Millora de les estructures forestals a la Serra de Pujol, al Mas Sauró.
– Treballs de manteniment i tallada i retirada d’arbres al Rectoret.
– Treballs forestals preventius trencant les discontinuïtats verticals, amb desbrossada selectiva i tallada d’arbres morts a la franja als voltants del Centre d’Informació del Parc Natural i de l’escola Els Xiprers.
– Tallada d’arbres especials dins les franges de prevenció de Mas Guimbau.

 

Els treballs de manteniment de franges de prevenció continua al febrer a diferents zones:
– L’obaga de Vallvidrera i del Tibidabo: desbrossada selectiva, tallada d’arbres morts i amb perill de caiguda.
– Els camins de la xarxa bàsica de prevenció dels vessants de la Serra de Cardona: franges de baixa combustibilitat.
– Al barri de Torre Baró, al districte de Nou Barris: amb especial incidència en la tallada d’arbres especials.

compartir