-- 27/07/2021

Durant els mesos d’estiu, i mitjançant la captura amb feromones, es realitza el seguiment de l’estat de les poblacions de processionària del pi (Thaumetopoea pytiocampa) als punts amb més afectació del Parc
Caixa trampa de feromones. Font: CPNSC

Des de principis de juliol està en marxa el seguiment de la població de processionària del pi al Parc. Durant dotze setmanes s’analitzaran les captures de les trampes instal·lades a diferents zones del Parc, especialment als punts de major afluència de persones i animals de companyia (passeig de les Aigües, Ctra. Alta de Roquetes, Sant Pere Màrtir, etc.).

L’estudi té per objectiu avaluar l’estat en què es troba el desenvolupament d’aquest insecte i determinar les mesures de control fitosanitari que calgui aplicar a la tardor. Aquest lepidòpter, com se sap, pot afectar els pins amb greus defoliacions i secundàriament a les persones i animals de companyia provocant fortes reaccions al·lèrgiques.

El sistema utilitzat per al seguiment de la processionària consisteix en la instal·lació de caixes trampa de feromones de femella per tal d’atraure els mascles. El control es fa setmanalment de juliol a setembre (dotze setmanes) i, a partir dels individus capturats per parany, s’elaboren les gràfiques de presència i fenologia que han de permetre estimar el grau d’afectació.

Un cop determinat el grau d’afectació es prepara la campanya de tractament que es realitza durant el mes de novembre, i en aquells punts on s’ha detectat màxima afectació. Cal tenir present que aquesta campanya es realitza sobretot per minimitzar l’efecte sobre les persones i animals de companyia en aquells punts on coincideix una zona de concentració de l’espècie i un ús públic important. 

Cicle vital i accions de gestió sobre la població de processionària del Pi al Parc Natural de Collserola. Font: elaboració pròpia.
compartir