Aquest estudi consisteix a avaluar anualment l’estat en què es troba la plaga i determinar les mesures de control fitosanitari que calgui aplicar. Aquest lepidòpter afecta els pins amb greus defoliacions i, secundàriament, a les persones, provocant fortes reaccions al·lèrgiques.

 

El sistema utilitzat per al seguiment de la processionària consisteix en la instal·lació de caixes trampa de feromones de femella per tal d’atraure els mascles. El control es fa setmanalment de juliol a setembre (dotze setmanes) i a partir dels individus capturats per parany s’elaboren les gràfiques de presència i fenologia que han de permetre estimar el grau d’afectació.

 

Autors de l’estudi: Jordi Jubany i Joaquim Muñoz.

 

Més informació a: