-- 16/04/2024

Aquestes són les principals conclusions de l’estudi d’avaluació del projecte de silvopastura amb rucs de Can Domènech encarregat recentment pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

La silvopastura és una tècnica útil per a la conservació de la biodiversitat i la prevenció dels incendis a Collserola, tal com demostra l’estudi de l’efecte sobre la biodiversitat animal de l’obertura forestal i la pastura silvícola amb rucs a la finca de Can Domènech, encarregat pel Parc Natural de la Serra de Collserola i elaborat pel biòleg i membre de la Societat Catalana d’Herpetologia Enric Ortega.

 

Des de juliol de 2022, 8 rucs pasturen una superfície de 15 ha a Can Domènech, una finca privada ubicada als termes municipals de Sant Cugat del Vallès i el Papiol. Aquest projecte ha estat impulsat per Paul Domènech, pagès de Collserola, amb el suport d’un grup de persones voluntàries i del programa Alimentem Collserola, projecte de Transició Agroecològica impulsat pel Consorci del Parc Natural de Collserola, dinamitzat per la cooperativa Arran de terra. Per possibilitar la pastura dels rucs, primer es van talar alguns arbres seleccionats i es va desbrossar la zona amb mitjans mecànics. Els animals roten entre els diferents espais de la zona de pastures durant tot l’any segons el desenvolupament de la vegetació. L’objectiu principal d’aquesta activitat és la pastura forestal extensiva per tal de mantenir el mosaic forestal i reduir la biomassa, obrint espais en zones del Parc on no es pot fer agricultura o que són massa tancades perquè hi entri un ramat de cabres o ovelles.

Des de l’any 1956, s’ha perdut un 72% de la superfície agrícola a Collserola a causa de la disminució del nombre de pagesos i pageses, i això suposa una pèrdua de producció d’aliments en l’àmbit local, de capacitat de gestió del territori, de biodiversitat i de multitud de serveis ecosistèmics que la pagesia brinda a la societat. En aquest sentit, la recuperació planificada d’espais oberts que generin discontinuïtat en el paisatge boscós genera un impacte directe en la prevenció d’incendis. Per això, l’eina més eficaç per la prevenció d’incendis a llarg termini és el consum de producte local agroramader per tal que aquestes petites i mitjanes finques siguin viables i la pagesia rebi una remuneració justa per la seva feina. La silvopastura amb rucs és una eina més en la recuperació d’espais oberts i la gestió agroforestal, sobretot en zones estratègiques, complementària a la feina que ja fan els 25 projectes agrícoles  i als ramats permanents que hi ha a Collserola  a més de la gestió agroforestal que fa el Consorci del Parc.

Segons l’estudi realitzat a Can Domènech a les zones pasturades per rucs s’ha pogut observar una reducció de la biomassa per consum directe dels animals, és a dir, una disminució de la càrrega combustible i, per tant, del risc d’incendi, el que demostra que és una tècnica útil per a la conservació i prevenció.

 

Per l’altra banda la mateixa homogeneïtat que genera una gran vulnerabilitat als incendis, dona lloc també a una baixa diversitat d’hàbitats i biodiversitat. L’abandonament de pràctiques agrícoles i ramaderes tradicionals és un factor molt important igualment en el descens de fauna i flora a Catalunya. Per exemple, la presència de pol·linitzadors ha disminuït entre altres motius perquè depenen de les flors, més presents en ambients oberts que en zones de bosc dens, per a la seva alimentació (Cervera et al. 2019), a la vegada, la presència de comunitats de pol·linitzadors és fonamental per garantir la funció de la pol·linització i assegurar la persistència de la flora (Bosch et al. 2022).

 

Al contrari, un sistema controlat de pastura permet la recuperació i manteniment de zones obertes i prats, mitjançant la planificació i seguiment del règim de pastures, i combinant formes de maneig tradicionals com les transhumàncies, les pastures extensives i els moviments de ramats entre parcel·les i les noves tecnologies com ara els tancats virtuals. Un exemple és la silvopastura amb rucs, una activitat que genera heterogeneïtat ecosistèmica i, per tant, beneficia a la preservació o augment de la biodiversitat dels ecosistemes (Mancilla-Leytón et al. 2013; Mena et al. 2016). L’estudi realitzat a Can Domènech, l’objectiu del qual és avaluar l’efecte sobre la biodiversitat, mostra com a les parcel·les pasturades augmenta, per exemple, la riquesa de papallones diürnes i insectes.

Jornada tècnica sobre pastura regenerativa

 

Per conèixer més detalls sobre els efectes de la silvopastura i la ramaderia regenerativa sobre la biodiversitat, la qualitat dels sòls i la resiliència davant d’incendis us convidem a la jornada «Pastura regenerativa i equilibri amb la biodiversitat» on podrem escoltar a Roger Rabés, assessor i formador en agricultura i ramaderia regenerativa i salut animal, i a Enric Ortega, autor de l’estudi sobre biodiversitat a Can Domènech, dijous 25 d’abril de 2024, de 18 a 20 h al Centre d’Educació Ambiental Can Coll. La xerrada està organitzada pel Consorci del Parc Natural en el marc del programa Alimentem Collserola, i forma part de l’oferta de jornades tècniques del Pla Anula de Transferència Tecnològica de la Generalitat de Catalunya. L’assistència és gratuïta amb inscripció prèvia: https://ja.cat/pattregenerativacollserola.

compartir