-- 25/07/2022

  • La prova pilot vol contribuir a la recuperació d’espais oberts com a mesura de millora de la biodiversitat i de prevenció d’incendis forestals.
  • Es desenvoluparà a la finca agrícola de Can Domènech, impulsors de la prova i membres de l’Associació Collserola Pagesa
  • La silvopastura amb rucs és una estratègia complementària als ramats permanents que hi ha la serra, la recuperació de finques agrícoles i la gestió forestal.
Silvopastura amb rucs a Can Domènech. Parc Natural de Collserola

S’inicia una prova pilot de pastura amb rucs al bosc, a la finca de Can Domènech, impulsada per la pagesia de Collserola amb el suport del Consorci del Parc Natural de Collserola, per tal de contribuir a la recuperació d’espais oberts com a mesura de millora de la biodiversitat i prevenció d’incendis.

 

El projecte ha estat impulsat per Paul Domènech, pagès de Collserola, amb el suport del programa Alimentem Collserola (projecte de Transició Agroecològica impulsat pel Consorci del Parc Natural de Collserola i desenvolupat per la cooperativa Arran de terra), amb l’objectiu d’obrir espais oberts en zones del Parc on no es pot fer agricultura o que son massa tancades per a que hi entri un ramat de cabres o ovelles. Aquesta prova és un primer pas per valorar la possibilitat que el ramat de rucs pugui anar rotant pels diferents espais de bosc adjacents a les finques agrícoles del Parc, sota vigilància i cura de la pagesia.

 

Els rucs que han vingut a la finca provenen de decomisos.  El seu propietari, en Marc Arcarons, treballa pel foment de la silvopastura des de Ramats de Foc de la Fundació Pau Costa. En el disseny de la prova pilot també hi han participat el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). En la construcció del tancat, que ha estat una tasca complicada per les característiques del terreny, hi han participat un bon nombre de persones voluntàries de l’Associació Collserola Paisatge Viu. El tancat s’ha finançat parcialment amb una Subvenció pels espais naturals de Catalunya del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

La massa boscosa continuada representa un risc major en cas d’incendi a la serra, per tant, la recuperació planificada d’espais oberts que generin discontinuïtat en el paisatge boscós és una gran eina de prevenció. La pastura amb rucs pretén ser una eina més en la recuperació d’espais oberts i la gestió agroforestal, sobretot en zones estratègiques, complementària a la feina que ja fan els 25 projectes agrícoles i els 4 ramats permanents que viuen i treballen a Collserola a més de la gestió agroforestal que fa el Consorci del Parc (CPNSC).

 

Des de l’any 1956, s’ha perdut un 72% de la superfície agrícola a Collserola causada per la disminució del nombre de pagesos i pageses, igual que ha passat a la resta de Catalunya i que suposa una pèrdua de producció d’aliments a nivell local, de capacitat de gestió del territori, de biodiversitat i de multitud de serveis ecosistèmics que la pagesia brinda a la societat. Per això, l’eina més eficaç per la prevenció d’incendis a llarg termini és el consum de producte local agroramader per tal que aquestes petites i mitjanes finques siguin viables i la pagesia rebi una remuneració justa per la seva feina.

 

Des de Can Domènech s’inicia una campanya d’apadrinament de rucs per obrir la participació de la ciutadania i per tal que veïns i veïnes de Collserola puguin contribuir a la tasca de prevenció donant suport a aquest projecte.

 

 

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya

 

compartir

Més informació

Contactes: