-- 27/06/2018

El Pla d’acció del projecte “Alimentem Collserola: Promoció de la transició agroecològica a Collserola” defineix les línies estratègiques i les actuacions a realitzar durant el període 2018-2020 per promoure la sostenibilitat de l’activitat agrària al Parc Natural.

El Pla d’acció defineix 7 línies estratègiques i 21 actuacions per avançar cap a la transició agroecològica del sistema alimentari de Collserola. Posa especial èmfasi en propostes per promoure la sostenibilitat integral de l’activitat agrària professional, un sector essencial per a la conservació dels valors naturals de Collserola.

En el Pla d’acció proposa, entre altres actuacions, la creació d’un servei d’assessorament i acompanyament a la pagesia del Parc o la creació d’un banc de terres per facilitar l’accés a la terra i aturar l’abandonament de sòl agrari. També es proposen actuacions d’educació i sensibilització agroecològica, com la creació d’un catàleg de punts de venda o programes educatius per a escoles.

Les actuacions principalment estaran liderades pel Consorci i l’equip tècnic de l’associació Arran de terra, però també s’hi incorporen altres actuacions impulsades per entitats i col·lectius del territori.

La base per dissenyar el Pla d’acció ha estat la Diagnosi participativa del sistema alimentari de l’àmbit d’influència de Collserola publicada el mes d’abril passat i realitzada conjuntament amb entitats i administracions del territori.

La versió final de Pla d’acció ha estat validada, per una banda, per les entitats del territori, en el marc de la 12a  edició de la Fira Agrícola de Collserola, realitzada el 6 de maig de 2018 a Vallvidrera; i, per altra banda, per la Comissió de Seguiment del projecte, en el marc de la reunió que va tenir lloc a la seu del Consorci del Parc Natural el 16 de maig de 2018.

Amb la validació d’aquest document s’acaba la fase de Diagnosi i planificació participativa i s’inicia la tercera fase del projecte Alimentem Collserola: la fase d’Acció Participativa. Durant aquesta etapa s’implementaran les actuacions definides, cercant el finançament necessari i implicant els diferents agents del territori per dur-les a terme.

Línies estratègiques del pla d'acció

  • Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social de la producció agrària professional, la incorporació de nova pagesia i la recuperació de terres en desús.
  • Fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social dels projectes de transformació alimentària artesana i el sorgiment de noves iniciatives.
  • Fomentar els circuits curts de comercialització i el consum de productes agroecològics.
  • Donar a conèixer la pagesia, la producció agrària i el patrimoni agroalimentari de Collserola.
  • Fomentar l’educació agroecològica.
  • Fomentar la sostenibilitat ecològica i social de la producció agrària d’autoconsum i la recuperació de terres en desús.
  • Donar a conèixer el projecte a la població i als visitants del Parc Natural.

Fases del procés

compartir