Un catàleg dels més de tres-cents estudis i treballs d’investigació que s’han portat a terme al Parc gràcies a la col·laboració de nombroses institucions i de l’aposta clara de l’ens gestor pel seguiment continuat dels sistemes naturals del Parc.

El passat 3 de març es va presentar la publicació «Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013. Síntesi dels estudis i treballs realitzats» a l’Institut d’Estudis Catalans.

L’acte, organitzat pel Consorci i per la Institució Catalana d’Història Natural, va comptar amb la presència del Dr. Martí Boada, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Aplicada (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, entitat que ha col·laborat en l’edició de la publicació i del Dr. Marià Martí, Director Gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Complementant la presentació el Dr. Carles Flaquer, investigador del Museu de Granollers, va realitzar la conferència ” Collserola, Parc Natural i ratpenats?”, que mostrava com els diferents estudis de seguiment d’aquests petits mamífers al Parc Natural de Collserola han determinat la importància de la Serra com a zona d’hivernada i sobretot com a zona d’estada temporal en èpoques de migració. D’aquests estudis se’n deriven diferents mesures de gestió i de divulgació com la “Nit Catalana dels Ratpenats” en la que el Parc hi participa des de l’any 2009.

Collserola ha estat pionera en el seguiment continuat dels seus sistemes naturals. Des de l’any 1983, moment en que s’inicia la redacció del Pla Especial de Protecció i Ordenació del Medi Natural del Parc de Collserola, s’han realitzat prop de tres-cents estudis científics per conèixer exhaustivament la biodiversitat de la serra, fer-ne el seguiment i avaluar-ne l’estat amb el clar objectiu de poder-la gestionar d’una manera eficaç. La gran implicació d’universitats i institucions i l’aposta clara de l’òrgan gestor del Parc han fet possible disposar d’un conjunt de dades que ens permeten analitzar quines són les mesures de gestió més adients per tal de tenir uns sistemes naturals biodiversos i sostenibles.

El document conté una síntesi  dels diferents estudis i treballs, classificats segons la temàtica (avifauna, herpetologia, mamífers, ictiofauna, malacològics, insectes, flora, flora brio-liquènica i altres). Està disponible al web del Parc. Les persones interessades poden demanar el contingut complet dels diferents estudis, indicant el número de fitxa de cada treball, al Centre de Documentació i Recursos del Parc (CDRE) (https://parcnaturalcollserola.cat/pages/CDRE).

És una publicació dinàmica que s’actualitzarà anualment en format digital.  Atesa la seva potencialitat com a eina divulgativa, s’ha fet també una edició curta en format paper que serà distribuïda a universitats, centres de recerca, així com a les institucions interessades en el coneixement científic del Parc.

És fruit del conveni que l’any 2011 va signar el Consorci amb l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB per a divulgar la recerca que es porta a terme al Parc Natural de Collserola.

Més informació:

 

CPNSC, 10 de març de 2015

compartir