-- 06/09/2019

S’inicia un projecte de recerca participativa amb diferents productors del Parc Natural per millorar la fertilitat del sòl a Collserola
Visita a una de les finques que participen en el projecte. Font: Arran de Terra

El sòl no és un substrat inert sinó una entitat viva, un ecosistema que conté una gran varietat d’espècies animals i vegetals que compleixen multitud de funcions. En els estudis de diagnosi dels sistemes agrícoles realitzats en el marc del procés Alimentem Collserola, s’ha identificat diverses problemàtiques en relació a la fertilitat del sòls agrícoles de Collserola, que repercuteixen en la salut dels conreus i la disponibilitat per a les plantes de l’aigua i els nutrients que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada.. Per aquest motiu s’ha posat en marxa un projecte per promoure l’ús del compost local per la millora dels sòls agrícoles i adaptació al canvi climàtic. Els objectius del projecte són aconseguir un compost adaptat a les necessitats de cada finca realitzat amb els recursos locals de la zona (com fems d’ovella i la fracció vegetal de residus municipals) i regenerar les comunitats microbianes dels sòls a partir de l’increment de matèria orgànica estable. Això permetrà una millor sanitat dels cultius i un menor requeriment d’aigua i fertilitzants exògens.

Durant els dos anys que durarà el projecte, hi participaran 5 finques d’horta i de conreus extensius del Parc Natural, que han col·laborat en el disseny de la recerca perquè s’adaptés a les seves necessitats, i que faran un seguiment de les produccions en les parcel·les experimentals de les pròpies finques.

La recerca és un projecte impulsat per la Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci del Parc Natural de Collserola, l’Espigall i Arran de terra. Compta amb el finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya) i la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la transición ecológica (Gobierno de España).

Projecte finançat per:

compartir