-- 26/04/2024

  • La reunió anual de coordinació entre els diferents organismes i administracions, celebrada aquest dijous, marca el punt de partida
  • La prolongació de l’estiu cap als equinoccis i la fase d’emergència de sequera fan avançar globalment la campanya tres setmanes
  • Durant el període de més risc d’incendi, el dispositiu operatiu està format per 12 torres de guaita, un equip de suport mòbil i una central de comandament i comunicacions situada a la seu dels serveis tècnics del Parc Natural
  • Des de principis de tardor fins a primavera s’han dut a terme diferents actuacions als espais forestals i a la xarxa de camins per reduir el risc d’incendi i facilitar les tasques d’extinció

La metròpolis de Barcelona es troba en fase d’emergència de sequera, amb un dèficit hídric que afecta negativament els boscos. Una situació que es va acumulant durant els darrers tres anys, des de gener de 2021. Malgrat les pluges de març i abril, el balanç hídric encara és negatiu i resulten del tot insuficients per pal·liar la sequera i millorar l’estat de les masses forestals.

 

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, juntament amb els ajuntaments i altres entitats del territori, han estat treballant els mesos d’hivern i primavera en la gestió forestal de les masses boscoses de la serra i amb actuacions específiques de prevenció d’incendis forestals, amb un doble objectiu: augmentar la resiliència i la salut de les masses forestals i minimitzar el risc d’incendis forestals.

 

En aquestes condicions, les institucions fan una crida a la ciutadania perquè mantingui una actitud d’extrema prudència davant l’augment de risc d’incendi provocat per la sequera que afecta els boscos.

 

Aquest dijous, amb la celebració de la reunió anual de coordinació entre els diferents organismes i administracions que conformen el dispositiu de prevenció activa, s’inicien les accions per a la campanya de vigilància d’enguany.

Imatges: AMB / Albert Canalejo

La campanya de vigilància activa

 

Durant els mesos de més risc d’incendi, des de finals de maig fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, coordinat des del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. La novetat d’enguany és l’avançament de l’inici de tota la campanya, tres setmanes abans d’anys anteriors.

 

Enguany, entre el 24 de maig i principis de setembre, període que es preveu amb màxim risc d’incendi, es reforça el dispositiu, que funciona cada dia de la setmana en horari de matí i tarda. La principal actuació del dispositiu és la vigilància activa sobre el territori amb la funció d’alertar precoçment d’una columna de fum i avisar els serveis corresponents per apagar el foc i evitar-ne la propagació. El dispositiu operatiu està format per 12 torres de guaita (8 de gestionades pel Consorci i 4 per la Diputació de Barcelona), un equip de suport mòbil que patrulla pels diferents camins del Parc, l’equip de guardes i una central de comandament i comunicacions situada a la seu dels serveis tècnics del Parc Natural.

Tot i l’elevat nombre de conats d’incendi que es produeixen, el nombre d’hectàrees afectades és molt baix gràcies a la ràpida detecció i actuació dels cossos d’extinció.

 

L’any passat es van produir 75 incendis, que en el conjunt de la metròpolis de Barcelona van significar un total de 14,28 ha. D’aquests, en l’àmbit de Collserola es van registrar 21 ignicions, amb un total de 2,10 ha cremades.

 

El protocol d’actuació en situació de risc alt o extrem d’incendi forestal s’està actualitzant amb les novetats del Pla Alfa, que contempla les situacions de perill en 5 nivells operatius (del 0 al 4).

Imatges: AMB / Albert Canalejo

Coordinació interadministrativa en la prevenció

 

L’entramat d’actuacions en la prevenció i extinció d’incendis s’ha tractat aquest dijous en la reunió anual de coordinació entre els diferents organismes i administracions que participen en les tasques de prevenció, vigilància, extinció, investigació, protecció i seguretat en l’àmbit en el Parc Natural: el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els 9 ajuntaments que conformen en Parc, els cossos de seguretat amb presència a la serra (Policies Locals, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i SEPRONA), els Bombers de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, ADF i membres de protecció civil.

 

El dispositiu de prevenció de l’àmbit metropolità coordinat pel Consorci abasta els 36 municipis metropolitans i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola n’és l’organisme responsable, en coordinació amb el Pla de Vigilància d’Incendis (PVI) de la Diputació de Barcelona.

Imatges: AMB / Albert Canalejo (esquerra) i CPNSC (dreta)

Actuacions forestals en el marc de la prevenció d’incendis

 

Les principals actuacions que es realitzen en el marc de la prevenció d’incendis forestals són el manteniment de les infraestructures de prevenció i de les franges de prevenció en zones urbanitzades.

 

De les actuacions que s’han dut a terme aquest hivern i primavera, en destaquen:

  • Manteniment de les franges perimetrals d’urbanitzacions i nuclis urbans, en col·laboració amb diferents ajuntaments (377 ha).
  • Ampliació de les franges aplicant-hi criteris de silvicultura preventiva millorant l’estructura forestal, trencant les discontinuïtats verticals, amb desbrossada selectiva i tallada i retirada d’arbres morts a barris de muntanya: Mas Sauró, Mas Guimbau, el Rectoret, obaga de Vallvidrera i del Tibidabo.

 

Es duen a terme també dues accions essencials perquè els mitjans de vigilància i lluita contra incendis forestals puguin circular amb seguretat per la xarxa viària bàsica del Parc Natural: el manteniment de la vegetació adjacent a camins, i el manteniment periòdic del ferm.

 

Alhora, cal destacar també altres actuacions complementàries en punts estratègics impulsades tant des de la iniciativa privada com pública.

 

Pel que fa a la iniciativa privada destaca la desenvolupada a Can Domènech (Valldoreix i el Papiol), amb la implementació de gestió silvo-pastures de rodals forestals amb ramat equí, principalment rucs, en un total de 15 ha, o les actuacions forestals a 5 finques dins el projecte LifeClimark, d’impuls de la gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic.

 

Pel que fa a la iniciativa pública, la Generalitat de Catalunya està treballant en projecte de prevenció d’incendis forestals amb actuacions a diferents Punts Estratègics de Gestió, dins del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) de Collserola: ja s’han fet actuacions d’aclarida de masses forestals al turó d’en Cors i al Peu del Funicular de Barcelona i estan previstes actuacions en altres boscos de la serra.

 

Actuacions específiques de retirada d’arbres morts afectats per la sequera

 

En diferents zones del Parc Natural s’han detectat rodals d’arbres morts, afectats per diferents factors com ara l’elevada edat d’alguns exemplars, l’alta densitat d’arbres existent, la compactació del sòl i l’estrès hídric provocat per la sequera acumulada. La combinació d’aquests factors ha fet que els boscos tinguin arbres debilitats, secs i amb risc de patir, en el cas dels pins, l’atac dels escarabats escolítids perforadors dels pins, Tomicus destruens, una espècie autòctona que en aquestes situacions pot esdevenir una plaga. Aquesta situació augmenta el perill dels boscos en una situació d’incendi forestal, i per aquests motius s’han fet treballs de retirada de fusta morta.

 

Les actuacions forestals han consistit en la retirada d’un elevat nombre d’arbres secs i morts afectats greument per la sequera persistent i amb important risc de caiguda, principalment grans exemplars de pi pinyer, i també pi blanc i alzina. A l’octubre-novembre es va actuar al bosc del Marquès de Sentmenat o de Can Caralleu i al febrer-març a la zona del baixador de Vallvidrera, dues zones ubicades al municipi de Barcelona i amb gran freqüentació de visitants i veïnat.

 

Gestió forestal i la prevenció d’incendis: un dels pilars del nou Pla Especial

 

El Pla Especial de Collserola (PEPNat) vigent, aprovat definitivament l’abril del 2021, estableix directrius en la gestió del territori per incrementar la resiliència del Parc Natural i l’estabilitat del bosc davant dels incendis. En aquest sentit, el Pla Especial fa tres propostes: foment del mosaic agroforestal per lluitar contra l’abandonament agrícola; corresponsabilitat i cogestió a les finques privades i creació d’un espai funcional —és a dir, una zona de transició entre els límits del Parc i les zones urbanes— que minimitzi els impactes negatius.

compartir