-- 20/05/2023

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola impulsa la segona convocatòria del Contracte Agrari de Collserola, destinat a recompensar les aportacions socioambientals de l’activitat agrària professional al Parc Natural i en el seu espai funcional.

Actuacions de la pagesia en la primera edició del CAC

Es posa en marxa la segona convocatòria del Contracte Agrari de Collserola (CAC), una eina de suport econòmic als projectes agraris professionals del Parc Natural amb una dotació de 75.000 €, per primer cop amb fons íntegres del Consorci. Les persones que presentin sol·licituds podran rebre una subvenció de fins a 5.000 €.

 

En l’edició anterior, es van presentar 21 sol·licituds, de les quals se’n van aprovar 17 amb un pressupost total de 67.190,26 € per a la realització d’actuacions adreçades al manteniment del mosaic agroforestal i de la biodiversitat i a la prevenció d’incendis, entre altres.

 

L’edició del 2023 inclou algunes novetats com la compensació per tres categories d’actuacions: en primer lloc, els serveis ecosistèmics, en segon lloc, l’impacte sociolaboral i, per últim, les millores en la infraestructura agrària. També s’hi inclouen noves actuacions que generen impactes socioambientals positius sobre el medi i les persones, i que afavoreixen la viabilitat de les finques de la Serra.

 

Es poden presentar a la convocatòria les persones físiques o jurídiques que realitzen activitat agrària professional a l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra de Collserola així com a l’espai funcional definits en el planejament vigent  (PEPNat). Es defineixen com a espai funcional els terrenys situats fora de l’espai protegit atesa la seva funció rellevant per garantir els objectius bàsics del Parc Natural.

 

El Contracte Agrari de Collserola és una eina desenvolupada de forma participativa entre pagesia, administracions públiques i agents acadèmics en el marc del programa Alimentem Collserola, dins l’estratègia de la Promoció de la Transició Agroecològica impulsada pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Per a més informació sobre les característiques de la nova edició de 2023 i el procediment de la tramitació, consulteu la web de la convocatòria 2023 del Contracte Agrari de Collserola.

compartir