-- 21/06/2023

Aquesta setmana, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es tancaran amb cadenes diversos camins en l’àmbit del turó d’en Quirze, al terme municipal de Molins de Rei, per evitar l’accés de vehicles motoritzats (excepte vehicles de serveis i autoritzats) a aquesta zona del Parc. L’objectiu és reduir l’abocament de runes i deixalles i, així, reduir el risc d’incendi.

L’àmbit del turó d’en Quirze era la superfície més gran que quedava amb camins lliures a la circulació motoritzada dins del Parc Natural. El tancament d’una part d’aquest àmbit serà definitiu a: can Tintorer, Sant Bartomeu de la Quadra, can Campmany i can Rocha. Aquesta decisió s’ha pres d’acord amb l’Ajuntament de Molins de Rei i la finalitat és facilitar-ne la conservació.

 

D’altra banda, aquests camins ja van ser objecte de diverses actuacions de restauració ambiental fa un parell d’anys, amb la retirada de restes d’estructures de formigó (vorades) de vials en aquesta zona que antigament es pretenia urbanitzar, a més de la retirada de plantes exòtiques invasores i de runa diversa. Actuacions que es van dur a terme com a mesures de millora ambiental per tal de compensar els impactes generats pels treballs de millora de la carretera BV-1468.

 

Finalment, cal dir que aquests camins formen part de la xarxa bàsica de camins per a la prevenció d’incendis que té 220 km i que és el Consorci qui s’ocupa del seu manteniment. Els 3 km de camins que es tallen són els trams identificats com a F03, F04 i F05.

 

La comunicació dels barris de muntanya està garantida per altres vies, com ara la carretera de Molins de Rei a Vallvidrera BV1468.

compartir