-- 30/05/2019

El dispositiu entrarà en funcionament a principis de juny i finalitzarà a mitjans de setembre cobrint els mesos de més risc d’incendi.

Amb l’objectiu de fer balanç de l’any 2018 i preparar la campanya de 2019 del dispositiu de prevenció d’incendis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el passat 21 de maig, el Consorci va convocar els diferents cossos de vigilància implicats.

La reunió es fa cada any a la seu dels Serveis Tècnics del Parc i és un moment important de coordinació, on cadascun dels cossos implicats exposen com han plantejat la campanya d’enguany i quins recursos es destinaran a la prevenció i extinció d’incendis. Durant la sessió es lliura la memòria de la campanya precedent. Aquest document es pot descarregar des del web del Parc (>> descarregar document)

Enguany la sessió es va iniciar amb una presentació d’en Marc Castellnou, Analista en Cap d’unitats del GRAF de Bombers de la Generalitat. Va exposar els resultat dels últims estudis realitzats sobre les causes dels grans incendis produïts a la península, i a altres llocs del món com Califòrnia i Austràlia, i la seva probabilitat de produir-se a les nostres latituds en un context de canvi climàtic. Les dades mostren com les èpoques de risc d’incendi cada vegada són més llargues i que, combinat amb un territori on els boscos cada vegada tenen un estrès hídric més acusat, fan pensar en una alta probabilitat de moments d’alt risc d’incendi durant els propers anys.

Pel que fa a la campanya d’enguany, la previsió és iniciar la vigilància activa a 9 de les 13 les torres de guaita el 3 de juny, i a les 4 restants el 15 de juny. El tancament de la campanya està previst pel 16 de setembre.

A la  sessió hi van assistir tècnics municipals de prevenció de l’àmbit del Parc; els tècnics del Pla de Vigilància d’Incendis (PVI) i dels Parcs de Serra Marina i Garraf de la Diputació de Barcelona; els cossos de seguretat amb presència al Parc (Policies Locals dels municipis, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i SEPRONA); Bombers de la Generalitat (Regions Metropolitanes Nord i Sud); Servei de Prevenció d’Incendis de l’Ajuntament de Barcelona; i les ADF i altres efectius (membres de protecció civil).

Actualment, el dispositiu de prevenció abasta els 36 municipis que formen part de l’AMB. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola coordina aquest dispositiu, en col·laboració amb el Pla de Vigilància d’Incendis (PVI) de la Diputació de Barcelona. La gestió i coordinació del Dispositiu de Prevenció d’incendis Forestals de l’AMB és l’actuació que comporta el major esforç pressupostari del Consorci. La finalitat és protegir el bosc i les persones, dels incendis forestals que, ateses les característiques del Parc i l’alta freqüentació, es produeixen en un nombre molt considerable.

compartir