-- 25/11/2020

Aquesta instal·lació, ubicada en els terrenys del Cementiri Comarcal de Roques Blanques, dins el Parc Natural de la Serra de Collserola, vol fomentar el coneixement de les abelles de la mel i conscienciar sobre el paper clau dels insectes pol·linitzadors

El Cementiri Comarcal Roques Blanques –obert fa més de 35 anys, de titularitat pública i gestionat per Àltima– ha posat en marxa un projecte de divulgació de les abelles a través de la col·locació i gestió d’un apiari didàctic. Tot i que les abelles de la mel, una espècie domèstica, són les més conegudes pel gran públic, la gran majoria d’abelles són solitàries, la població mundial de les quals s’ha reduït a molts punts del planeta, per això és important conscienciar sobre la importància de la seva gran tasca pol·linitzadora, a favor de la biodiversitat.

L’apiari de Roques Blanques consta d’un abellar per a l’observació i cura d’aquests insectes, situat al costat d’un jardí amb diverses plantes mel·líferes autòctones de Collserola: espígol, romaní, farigola, sàlvia… El seu objectiu és contribuir al coneixement d’aquests pol·linitzadors i apropar les abelles a grans i petits a través de plafons informatius i visites guiades a l’espai

Joan Ventura, director general de Cementiris d’Àltima, explica que: “Roques Blanques és un nou concepte de cementiri, molt diferent als que estem acostumats a veure. Des que es va posar en marxa, l’any 1984, sempre hem tingut molt present que ens trobem en un entorn natural privilegiat, que cal preservar i promoure. Amb aquest projecte apícola reforcem la nostra aposta per un cementiri sostenible i ple de vida”. 

La gestió del nou apiari de Roques Blanques es fa sota els criteris d’una apicultura artesanal, sostenible i ecològica, basada en el respecte per les abelles i el seu ritme biològic, sense l’estrès d’objectius productius. “Fomentem una apicultura curosa i sensible, respectant en tot moment la fauna i flora autòctones, apropant a la societat el màgic i meravellós món de les abelles. Creiem que l’educació és l’eina principal per fer créixer la consciència social, promovent l’estima per la millora i recuperació dels entorns naturals”, explica Eric Barbero, apicultor del Parc i fundador de Melvida, encarregada de la supervisió de l’apiari didàctic de Roques Blanques amb l’assessorament de l’equip de tècnics, biòlegs i guardes forestals del Parc Natural de la Serra de Collserola. Melvida disposa d’altres apiaris al Parc.

Roques Blanques col·labora amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, donant suport a diversos projectes per a l’estudi i divulgació de la flora i fauna autòctones. Joan Vilamú, cap del servei de Medi Natural i Territori del Consorci, posa de relleu la gran importància dels insectes pol·linitzadors per mantenir els ecosistemes mediterranis: “Arran de la proximitat a grans nuclis urbans i industrials, Collserola és un parc molt amenaçat per l’acció humana, la contaminació o el canvi climàtic, entre altres factors. Les conseqüències d’això perjudiquen directament diverses espècies vegetals i animals, com ara les abelles silvestres, la població de les quals ha davallat considerablement en els darrers anys. La funció pol·linitzadora d’aquests himenòpters és fonamental per garantir la preservació i supervivència dels ecosistemes del Parc. A Collserola, s’està promovent l’apicultura ecològica sense descuidar les espècies silvestres d’entomofauna pol·linitzadora.” Efectivament, el paper de les abelles és vital per assegurar la nostra supervivència: segons dades de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), més del 75 % dels cultius alimentaris mundials depenen de la pol·linització.

compartir