ATENCIÓ: La realització de les activitats estarà subjecta a les restriccions per activació de plans d’emergència en situacions de risc d’incendi (nivell 3 del Pla Alfa), ventades, aiguats o altres.

Formularis

Activitats organitzades esportives, turístiques, divulgatives i/o de lleure

  Filmacions i sessions fotogràfiques amb ús privatiu de l’espai

  Activitats científiques i/o educatives amb recol·lecció de fauna o flora

 

Si la vostra activitat no està dins d’aquestes tres tipologies  i voleu presentar una sol·licitud, per via telemàtica, teniu a la vostra disposició la Instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci.

Mapa de camins per activitats organitzades al Parc Natural de Collserola

El mapa de camins per a activitats organitzades recull tots els camins pels quals han de transcorre obligatòriament les propostes d’activitats organitzades de caràcter fisicoesportiu. Hi ha dues versions, el mapa de camins per a activitats a peu i el mapa de camins per a activitats en bicicleta.

Per a la selecció de camins s’ha tingut en compte, entre d’altres, els criteris següents:

  • No incorporar aquells que transcorren per les dues zones de major protecció, dins del Parc Natural: les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga i de Can Balasc i la Rierada
  • Minimitzar al màxim el nombre de corriols
  • Limitar el pas, durant el període de nidificació, pels trams de camins que quedin afectats
  • Facilitar connectors urbans per tal de promocionar que les majors concentracions de persones, com són l’inici i el final de les proves, es facin fora del límit del Parc Natural

 

El mapa s’engloba en les diferents accions engegades a finals de 2016 amb l’objectiu d’establir uns nous criteris per a la regulació de les d’activitats fisicoesportives organitzades al Parc Natural de la Serra de Collserola. S’actualitza de manera periòdica a aquest espai web.

Arc-GIS online
Formats descarregables:

En cas de necessitar un altre format, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu autoritzacions@parccollserola.net

Si la vostra activitat no està dins d’aquestes dues tipologies  i voleu presentar una sol·licitud, per via telemàtica, teniu a la vostra disposició la Instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci.

Fitxes de criteris i requisits segons tipologia d'activitat

Activitats organitzades fisicoesportives, turístiques, divulgatives, familiars o de lleure

Enregistraments, filmacions i sessions fotogràfiques

Normatives i reglaments

Tingueu presents les normatives i reglaments següents alhora de preparar la vostra activitat al Parc Natural:

També caldrà el compliment, depenent de les condicions de l’activitat, de les diferents Lleis i reglaments vinculats a l’organització d’activitats esportives.

Els criteris d’autorització queden sotmesos al seguiment dels impactes de les activitats i, en conseqüència, poden veure’s modificats segons valoracions dels serveis tècnics del Parc Natural.