AVÍS: Degut a les restriccions derivades de la COVID-19 els criteris per a l’autorització d’activitats poden veure’s modificats.

Formularis

 Activitat organitzades esportives, turístiques, divulgatives i de lleure

  Filmacions i sessions fotogràfiques amb ús privatiu de l’espai

 

Si la vostra activitat no està dins d’aquestes dues tipologies  i voleu presentar una sol·licitud, per via telemàtica, teniu a la vostra disposició la Instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci.

Mapa de camins per activitats organitzades al Parc Natural de Collserola

El mapa de camins per activitats organitzades recull tots els camins pels quals han de transcorre obligatòriament les propostes d’activitats organitzades de caràcter fisicoesportiu. Hi ha dues versions, el mapa de camins per activitats a peu i de camins per activitats en bicicleta.

Per a la selecció de camins s’ha tingut en compte, entre d’altres, els següents criteris:

  • No incorporar aquells que transcorren per les dues zones de major protecció, dins del Parc Natural: les Reserves Naturals Parcials de la Font Groga, Can Balasc i la Rierada
  • Minimitzar al màxim el nombre de corriols
  • Limitar el pas, durant el període de nidificació, pels trams de camins que quedin afectats.
  • Facilitar connectors urbans per tal de promocionar que les majors concentracions de persones, com són l’inici i el final de les proves, es facin fora del límit del Parc Natural.

El mapa s’engloba en les diferents accions engegades a finals de 2016 amb l’objectiu d’establir uns nous criteris per a la regulació de les d’activitats fisicoesportives organitzades al Parc Natural de Collserola. S’actualitza de manera periòdica a aquest espai web.

Arc-GIS online
Formats descarregables:

En cas de necessitar un altre format, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu autoritzacions@parccollserola.net

Si la vostra activitat no està dins d’aquestes dues tipologies  i voleu presentar una sol·licitud, per via telemàtica, teniu a la vostra disposició la Instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica del Consorci.

Fitxes de criteris i requisits segons tipologia d'activitat

Activitats organitzades fisicoesportives, turístiques, divulgatives, familiars o de lleure

Enregistraments, filmacions i sessions fotogràfiques

Normatives i reglaments

Tingueu presents les normatives i reglaments següents alhora de preparar la vostra activitat al Parc Natural:

També caldrà el compliment, depenent de les condicions de l’activitat, de les diferents Lleis i reglaments vinculats a l’organització d’activitats esportives.

Els criteris d’autorització queden sotmesos al seguiment dels impactes de les activitats i, en conseqüència, poden veure’s modificats segons valoracions dels serveis tècnics del Parc Natural.