-- 11/11/2022

Divendres 11 de novembre s’ha celebrat l’acte de col·locació de la primera pedra per a la rehabilitació de la masia de Can Ferriol, un dels elements emblemàtics del patrimoni construït del Parc Natural de la Serra de Collserola al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat

A l’acte han assistit, entre d’altres, l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Oriol Bossa, la presidenta de l’Àrea de Territori Mireia Aldana, Alfred March, membre de la Cooperativa la Rural de Collserola i Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

 

Amb aquest acte es dona inici a la restauració de les diferents construccions que integren l’edifici per activar el seu ús com a habitatge. Aquest era un dels compromisos contemplats en la concessió administrativa que el Consorci va atorgar l’any 2019 a l’associació La Rural de Collserola, una cooperativa agroecològica que va guanyar el procediment obert per a la gestió integral de la finca i membre de l’entitat Pagesia de Collserola. El projecte també inclou la creació d’una aula de divulgació agroambiental així com un punt d’informació.

 

Entre d’altres projectes que impulsarà l’entitat concessionària hi ha la producció de llavors ecològiques de varietats tradicionals, l’estudi, conservació i recuperació dels conreus existents, o un pla de gestió ramadera. Tot plegat esdevé una aposta conjunta de l’Ajuntament i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per generar espais de suport a l’activitat agrícola, ramadera i forestal, necessàries per la recuperació del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i ambiental.

 

La masia de Can Ferriol està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local en el Catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Feliu, de valor arquitectònic, històric i ambiental. La construcció és d’estil modern popular del segle XVIII, amb diferents etapes de construcció tant del cos principal com d’altres edificacions complementàries i auxiliars. Amb el temps, la masia va quedar en desús i es va abandonar, degradant-se progressivament, tot i que es van anar realitzant actuacions d’urgència per consolidar-la,  fins a l’adjudicació del projecte de rehabilitació.

 

Està ubicada a la finca del mateix nom, amb una extensió de 86 hectàrees de boscos i camps amb conreus de secà, regadiu i fruiters. És propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola n’ha tingut adscrita la gestió i l’ús des de 2012. 

 

El manteniment de les masies de Collserola és un dels objectius del nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), posant en valor aquestes construccions i reconeixent fins a 199 masies al Parc, recollides en el Catàleg de masies aprovat paral·lelament al Pla Especial.

 

L’impuls de l’activitat agropecuària i forestal al Parc Natural és una de les línies prioritàries del Consorci del Parc Natural de Collserola. Des de l’any 2013, amb l’aprovació del Pla Agropecuari, els serveis tècnics treballen activament per recuperar els espais agraris del Parc com una eina essencial per a la gestió d’aquest territori, de la mà dels seus propietaris i buscant la implicació de projectes transformadors com el presentat per la cooperativa La Rural de Collserola.

 

La dinamització de l’activitat agroecològica al Parc és l’objectiu principal  també del projecte “Alimentem Collserola, promoció de la transició agroecològica al Parc Natural de Collserola” una proposta on hi participen activament el teixit agrícola del Parc.

compartir