-- 12/05/2020

Dos temporals excepcionals, i succeïts en poc temps, han generat molts desperfectes als camins del Parc. Recomanem prudència durant la visita a la serra i tenir present que molts trams de camins poden estar impracticables.
Pi blanc caigut a la de la pista de Can Borrell (Pi d’en Xandri) després dels aiguats. Font: CPNSC

Des d’inici de 2020 dos importants temporals han afectat de ple la serra de Collserola. El primer va ser a finals de gener, el Gloria, una important borrasca que va comportar un fort episodi combinat de pluja i vent, els efectes del qual encara són visibles a alguns punts del Parc.

El segon ha estat el temporal de finals d’abril. Aquest nou episodi de pluges continuades durant més de tres dies va fer que s’acumulessin més de 200 mm/m2 a diferents punts de la serra, i més de 400 mm/m2 entre 1 de gener i 30 d’abril (rècord a l’Observatori Fabra en més de 100 anys d’història).

Tant pel volum d’aigua acumulada, excepcional, i pel fet que el terreny ja no pogués absorbir-ne més per l’acumulat anual, l’afectació a molts punts de la serra va ser important. Si ja després del temporal Gloria molts dels camins del Parc havien quedat malmesos, aquest segon episodi ha incrementat els camins afectats i ha complicat les feines de reparació de les incidències encara no resoltes del primer temporal.

Han caigut molts arbres per desarrelament i, sobretot, s’han produït molts desperfectes als camins del Parc, amb esllavissades i importants esvorancs. El volum d’incidències detectades ha estat molt elevat. De totes, una part ja s’han solucionat, però d’altres, les que impliquen actuacions d’obra, tardaran molt més en resoldre’s.

Destaquen els esvorancs al camí de Sant Cebrià (Horta-Guinardó), a la riera de La Salut (Sant Feliu de Llobregat) i a la riera de sant Medir (Sant Cugat del Vallès) i les esllavissades al camí de Can Borni (Horta – Guinardó) i al carrer Llenega (Sarrià – Sant Gervasi), on el despreniment del talús va provocar la caiguda d’una torre elèctrica deixant sense llum al barri de Mas Sauró. Tot això, a més de la multitud d’arbres caiguts arreu del Parc.

Els esforços dels serveis tècnics del Parc es concentren prioritàriament en els camins de la xarxa de prevenció d’incendis amb l’objectiu que estigui totalment operativa abans no comenci la campanya de prevenció activa, prevista per mitjans de juny.

Un cop aquesta important xarxa de camins estigui a punt, es treballarà en el restabliment de la xarxa Viària Bàsica del parc, que inclou tots els camins més amples de 3 metres.

La resta de camins d’ús públic del Parc tardaran doncs en estar totalment practicables. Per aquest motiu, demanem prudència durant la vista al Parc, utilitzar la Xarxa Viària Bàsica i tenir en compte que alguns dels trams dels camins més estrets del Parc poden estar tallats o impracticables.

compartir