El Programa SYLVIA és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) que té com a principal finalitat establir una xarxa d’estacions d’anellament d’esforç constant pel seguiment a llarg termini de les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics dels ocells terrestres de Catalunya. Al Parc Natural de la Serra de Collserola hi ha una estació situada a la masia de Can Balasc (Estació Biològica del Parc). El seguiment en aquesta estació d’anellament es va iniciar l’any 1994.

A diferencia d’altres metodologies de seguiment dels ocells, el programa SYLVIA permet el disseny d’indicadors funcionals que només són possibles a través de la captura. En aquest sentit darrerament s’han dissenyat tres indicadors de reproducció, per a espècies forestals, per a espècies d’espais oberts i per a espècies exòtiques, respectivament.