L’esquirol és, sense dubte, el mamífer més directament lligat als boscos de pi blanc a Collserola. Es tracta d’una espècie amb un paper important dins la cadena tròfica d’aquests ambients, tant per la seva predació sobre les pinyes com per ser una possible presa d’altres espècies forestals, com l’astor o la geneta. En aquest sentit, és també un indicador de l’estat de salut d’aquest sistema forestal i dels diferents impactes i pertorbacions que rep.

Des de l’any 2000, es duu a terme un seguiment mensual de la població mitjançant l’observació directa en itineraris forestals, amb una clara tendència regressiva detectada al llarg d’aquests anys.
(*) Estudi realitzat amb col·laboració externa.