L’esquirol és, sense dubte, el mamífer més directament lligat als boscos de pi blanc a Collserola. Es tracta d’una espècie amb un paper important dins la cadena tròfica d’aquests ambients, tant per la seva predació sobre les pinyes com per ser una possible presa d’altres espècies forestals, com l’astor o la geneta. En aquest sentit, és també un indicador de l’estat de salut d’aquest sistema forestal i dels diferents impactes i pertorbacions que rep.

Des de l’any 2000, es duu a terme un seguiment mensual de la població mitjançant l’observació directa en itineraris forestals, amb una clara tendència regressiva detectada al llarg d’aquests anys, a causa de diversos factors, entre els quals destaca un comportament condicionat per l’elevada freqüentació humana.

En la celebració del darrer congrés de la Sociedad Española para la Conservació y Estudio de los Mamíferos (SECEM) es va presentar una comunicació en format de pòster que revela aquest comportament de l’espècia al Parc.