La tecnologia d’enregistrament automàtic de fotografia i vídeo disponible ha permès la posada en marxa, des de l’any 2012, d’aquest seguiment mitjançant una malla estable de punts de videocaptura en latrines de geneta.

Els objectius de l’estudi són:

  • Monitoritzar durant tot l’any latrines de geneta del turó de Can Pasqual i el pas de fauna conegut per a poder extreure informació tant de la població de geneta i dels seus moviments, com de l’activitat de les diferents espècies que habiten al Parc.
  • Calcular l’abundància de genetes amb una major fiabilitat utilitzant el programa MARK.
  • Aconseguir una major eficiència a l’hora de la recol·lecció i anàlisi de les dades extretes de les fotografies o vídeos amb el programa CameraBase. Els resultats obtinguts fins al moment han permès constatar que més enllà de la informació sobre les mateixes genetes, les latrines desenvolupen un paper significatiu per a d’altres espècies com a element de suport tròfic, comunicatiu o de proveïment de material.
    (*) Estudi realitzat amb col·laboració externa.