Des del 2009, es porta a terme un seguiment a llarg termini sobre la biodiversitat dels insectes als boscos de Collserola, concretament al turó de Balasc situat dins de la Reserva Natural parcial Rierada-Can Balasc. A més del seguiment dels insectes del sotabosc, aquest estudi destaca sobretot pel fet que es realitza un mostreig intensiu del dosser, és a dir, de les capçades dels arbres, el qual ha revelat més d’una sorpresa des del seu inici.

Aquest projecte també incorpora una part de divulgació. Així, durant el 2015 s’han realitzat sortides naturalistes en el marc de l’agenda d’activitats del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (NAT) i amb el CC de Vallvidrera i s’ha fet àmplia difusió del projecte a les xarxes socials.

Les entitats que coordinen aquest seguiment són el Parc Zoològic de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.