D’acord amb el Pla estratègic de conservació dels hàbitats i de la flora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: projecte G018, que estableix una relació de plantes d’interès prioritari, s’ha posat en marxa un treball de recerca, inventariat i seguiment d’aquelles espècies teòricament presents al Parc de Collserola. En alguns casos la seva presència era incerta atesa l’antiguitat i escassetat de les dades. Un cop localitzades sobre el terreny, s’han establert parcel·les que són prospectades periòdicament. En aquesta tasca es compta addicionalment amb el voluntariat del Parc.