Els ropalòcers són indicadors ambientals per excel·lència atesa la seva estreta relació amb la flora, l’estat dels sistemes naturals i el clima i, d’altra banda, la seva facilitat de detecció.
El seguiment que se’n fa al Parc, a banda del seu interès general en el context català, pel que fa a l’àmbit del mateix Parc respon als objectius següents:

  • Obtenir dades sobre les fluctuacions poblacionals de les papallones de Collserola.
  • Determinar l’efecte dels factors locals (desbrossades, pastures, canvis d’usos de sól…) i més generals (climàtics) sobre les poblacions de papallones a la serra.
  • Relacionar la distribució d’espècies amb les comunitats vegetals i les unitats fisiognòmiques mitjançant els itineraris d’estudi.
  • Esbrinar les causes de l’abundància local d’una espècie.
  • Aprofundir en el coneixement bàsic de l’ecologia de les papallones presents a Collserola..

La metodologia que s’utilitza és la pròpia del projecte CBMS, que es basa en itineraris estandarditzats de detecció.

Aquest és un projecte coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, que té el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.