Des de l’any 1998, aquesta espècie exòtica que presenta una singular capacitat de colonització és objecte de seguiment. Els objectius principals d’aquest monitoratge són:

  • Determinar la població nidificant i hivernant de l’espècie al Parc.
  • Establir els patrons de colonització i expansió en l’àmbit del Parc.
  • Caracteritzar els hàbitats que ocupa.
  • Estudiar les interferències i els impactes envers l’avifauna autòctona.

Collserola ha estat el primer punt de nidificació a Catalunya, tal com s’ha constatat. Les primeres dades obtingudes van ser concretament al sector de la Rierada, paradoxalment un hàbitat d’alta naturalitat. Les dades dels programes d’anellament també han posat en relleu la seva presència i expansió mitjançant l’increment de captures. L’enregistrament sistemàtic de les dades de detecció en una quadrícula d’1×1 en el SIG ha permès l’obtenció del mapa de la seva progressiva expansió. Actualment, l’espècie és present en la totalitat del Parc.